top of page
Ånga från Fältkök.jpg

Fältkökets funktioner

Mångsidig användning

Kontinuitet

Att skapa en måltidsorganisation som fungerar oavsett situation är kostsamt och tidskrävande. Fältköket har en naturlig plats i många organisationers kontinuitetsplan tack vare sina egenskaper. Det fungerar utan el, vatten och avlopp, vilket gör det till ett ovärderligt verktyg för beredskapen.

Trygghetspunkt

Fältköket är ett utmärkt komplement till trygghetspunkten. Vid långa strömavbrott erbjuder det en värdefull service genom att tillhandahålla varmt vatten eller en lagad måltid. Med ett fältkök på trygghetspunkten får medborgarna ett extra stöd och en trygghet utöver det vanliga, vilket stärker samhällsberedskapen vid krissituationer.

Krishantering

På fältköket kan maten lagas var som helst, vilket är ovärderligt vid händelser som en skogsbrand. Vid kriser på svårtillgängliga platser eller där el och rinnande vatten saknas, är fältköket ett utmärkt tillskott för att förse personalen med tillagad mat.

Värdlandsstöd

Vid tillfällen då allierade eller försvarsmakten behöver stöd med försörjning är fältköket ett värdefullt tillskott. Förmågan att snabbt tas i drift och den höga portionskapaciteten underlättar förmågan att kunna ge stöd.

korvar

Utomhusmatlagning

Produkterna är inte bara för krissituationer utan passar också bra för event där matlagning utomhus ingår.

Teuvan grillen och paella-pannan har hög kapacitet, och varför inte servera en varm soppa från FC 30 till ett större sällskap under en vinterdag.

bottom of page